Utskriftsvennlig versjon

Historikk

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark ble etablert 1. august 1994 gjennom sammenslåingen av tidligere Finnmark distriktshøgskole, Alta lærerhøgskole og Finnmark sykepleierhøgskole.

 • Finnmark sykepleierhøgskole, etablert i 1960
 • Alta lærerhøgskole, etablert i 1973
 • Finnmark distriktshøgskole, etablert i 1981

Høgskolen i Finnmark tilhører de mellomstore høgskolene i landet. Vi har ca 270 årsverk som server ca 1800 studenter fordelt på rundt 60-70 forskjellige studier. Høgskolen er lokalisert med to avdelinger i Alta og en avdeling i Hammerfest.

 • Avdeling for pedagogiske og Humanistiske fag (PHF) (Alta) )
 • Avdeling for nærings- og sosialfag (NSF) (Alta)
 • Avdeling for helsefag (HF) (Hammerfest)

4. april 2011 vedtok styret ved Høgskolen i Finnmark ny organisering fra 1. januar 2012 og de 3 avdelingene ble omgjort til 5 institutter. Det ble også vedtatt at personal- og økonomikontoret skulle deles.

Styret for Høgskolen i Finnmark vedtok i styremøte 25.10.-27.10.2011 2011 følgende navn på de 5 nye instiuttene:

 • Institutt for sosialfag
 • Institutt for idretts- og realfag
 • Institutt for økonomi- og reiselivsfag
 • Institutt for helsefag
 • Institutt for pedagogiske og humansistisk fag

Personal- og økonomikontoret ble delt:

Personal- og organisasjonskontoret

Økonomikontoret

Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø organiseres fra 1. august 2013 som èn institusjon under navnet :

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Noen milepæler i Høgskolen i Finnmark sin historie

1973 Lærerutdanningen i Alta innvies som den første høgre utdanningsinstitusjon i Finnmark. Statssekretær Gunnar Stålsett står for åpningen. Institusjonen har 120 studenter.

1974 Stiftelsen studentboliger godkjent av KUD og de første studentboliger reist.

1976 Det regionale høgskolestyret for Finnmark oppnevnt. Institusjonen endrer navn til Høgskolen i Finnmark. De første distriktshøgskoletilbudene etableres.

1979 Høgskolen endrer navn til Høgskolen i Alta, og har vel 400 studenter. Den første desentraliserte profesjonsutdanningen, allmennlærerutdanning på Kirkenes, starter.

1981 Høgskolen i Alta deles i Finnmark distriktshøgskole og Alta lærerhøgskole. Sykepleierutdanningen i Norge blir høgskoleutdanning

1984 Innflytting i eget høgskolebygg, byggetrinn 1 i Alta.

1985 Innflytting i nytt høgskolebygg i Hammerfest.

1986 Innflytting i eget høgskolebygg, byggetrinn 2. Høgskolen har vel 600 studenter.

1987 Første studentbarnehage bygget.

1989 Samisk høgskole etableres og samisk avdeling ved høgskolen flytter til Kautokeino. Studentsamskipnad etableres. Høgskolen passerer 1000 studenter. To professorer tilsatt1.

1992 Innflytting i eget høgskolebygg byggetrinn 3, med kultursal og et eget Sivabygg.

1993 Den første av egne ansatte avlegger dr.grad2.

1994 Høgskolen i Finnmark etableres ved fusjon av Finnmark sykepleierhøyskole3, Finnmark distriktshøgskole og Alta lærerhøgskole. Høgskolen får to studiesteder: Alta og i Hammerfest. Høgskolen får valgt rektor og tilsatt direktør. Høgskolen får fire avdelinger; Avdeling for helsefag (HF) Avdeling for barnehage- og skolefag (BSF)Avdeling for nærings- og forvaltningsfag (NFF) og Avdeling for fritid- og kulturfag (FKF), med delt ledelse, dekan og kontorsjef.

1997 Høgskolen har 1800 studenter.

1999 Høgskolens første mastergrad, i reiseliv.

2002 Høgskolen omorganiseres til tre avdelinger. Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag (PHF), Avdeling for nærings- og sosialfag (NSF) og Avdeling for Helsefag (HF)

2003 Høgre utdanning i Finnmark er 30 år. Høgskolen har 2000 studenter.

2004 Avdelingene får enhetlig ledelse ved dekan. Høgskolen i Finnmark er 10 år.

2007 Høgskolen i Finnmark oppretter eget campus i Kirkenes på permanent basis. De første studentene på Barents International School starter studiene i Kirkenes.

1Dette var personlige ordninger. Stillingen professor fantes ikke i regionale høgskoler før etter 1994. Professorene Gunnar Stangvik og Ole Henrik Magga (Samisk høgskole) ble tilsatt som høgskoledosent med professors lønn [1]

2 Børge Damsgård ble dr. scient, avlagt ved Universitetet i Tromsø

3 Sykepleierstudiet ble ikke høgskolestudium før i 1981

Laster...