Utskriftsvennlig versjon

Administrativ ledelse ved HIF

Administrasjonen og støttetjenestene ledes av høgskoledirektøren.

Administrasjonen er delt inn i følgende seksjoner:

  • Studie- og forskningsadministrativt kontor
  • Personal- og oranisasjonskontoret
  • økonomikontoret
  • IT- og driftskontoret
  • Biblioteket
  • SEOPP (Senter for oppdragsforskning)

Lederne ved de ulike seksjonene samles jevnlig i fellesskap, sammen med høgskoledirektør, til administrative ledermøter. Referater fra administrative ledermøter skal journalføres i ePhorte - høgskolens arkivsystem.

Laster...