Utskriftsvennlig versjon

Fjernarkiv

Fjernarkivet inneholder arkivmaterialet fra Alta lærerhøgskole, Finnmark distriktshøgskole og Finnmark sykepleierhøgskole.

Alt arkivmaterialet er ryddet og satt i bokser. Avleveringslister/overføringslister er snart ferdig og vil bli oversendt Statsarkivet i Tromsø i løpet av 2012.

Høgskolen i Finnmark (HiF) ble etablert 1. august 1994 og HiF tok i bruk systemet Offsak fra august 1994 til 31.12.1999 da vi tok i bruk ModuLink.

Offsak er en elektronisk journal. Journalen har vi overført til CD, men denne er ennå ikke oversendt til Riksarkivet. Vi har heller ikke avlevert arkivmaterialet til Statsarkivet i Tromsø.

Laster...